یکشنبه، تیر ۱۴، ۱۳۸۸

متنوع

سبز پوشيدم و همرنگ اصلاحات شدم، سياه پوشيدم و همدرد داغداران شدم، حالا مدتيست محض تنوع راه راه ميپوشم

مثل برادران دالتون

ارسال یک نظر